Laddar...

Dålig lukt i trapphuset

Dålig lukt i trapphuset

Dålig lukt i trapphuset

Känner du en dålig lukt i trapphuset? Då kan det vara bra att kontakta styrelsen för att undersöka var lukten kommer ifrån. Det kan nämligen finnas en rad olika orsaker till varför det luktar illa i trappuppgången.

 

Trapphuset anses vara en mindre del av bostadsmiljön, men givetvis är det viktigt att det hålls rent och fräscht för att bidra till en trevlig omgivning och atmosfär. 

 

Om lukten tros komma från smuts eller ett ostädat trapphus så kan en enkel trappstädning ofta råda bot på problemet. Regelbunden städning är viktigt för att hålla det rent och doftfritt. Dessutom är det bra att öppna såväl fönster som dörrar då och då för att släppa in frisk luft. 

Du kan anlita vårt städbolag för trappstädning i Stockholm med omnejd.

 

Om det däremot kommer dålig lukt från grannen snarare än trappuppgången så kan det vara lite svårare att få bukt med problemet. 

 

Varför luktar det illa från grannens lägenhet?

 

Känner du en dålig lukt från grannens lägenhet och känner att det påverkar din livssituation? Så ska det givetvis inte vara! Som tur är så finns det åtgärder att ta till när obehagliga lukter påverkar din trivsel. Du behöver alltså inte lida i onödan.

 

Dålig lukt kan innebära vad som helst. Alla påverkas olika av dofter och vissa är mer doftkänsliga än andra. Kanske är det matos eller husdjur som avger en skarp lukt som sprider sig från lägenhet till lägenhet genom väggar eller via trapphuset. 

 

Det är viktigt att ha en öppen kommunikation gällande lukterna. Genom att vara respektfull mot grannarna blir det enklare att kommunicera och undvika konflikter som kan förvärra situationen. Låt oss kika på vad du kan göra om det luktar illa från grannen.

 

Att det luktar främmande i ett flerbostadshus är inget ovanligt. Alla har vi olika sätt att leva på. Vissa har husdjur, andra använder ovanliga kryddor i matlagningen. Om det däremot kommer en dålig lukt från grannen som påverkar din levnadsstandard, då är det dags att försöka göra något åt det. 

 

Först och främst är det viktigt att vara förstående till att det finns olika dofter. Husdjur och matlagning luktar, men givetvis ska det inte lukter från sanitära olägenheter sprida sig in i din bostad. Om du kan känna på lukten att grannen lagar mat så kan det dessutom vara fel på ventilationen och det bör i så fall åtgärdas. 

 

Om det kommer en dålig lukt från grannen, försök att bemöta hen med respekt och påpeka problemet. Kanske kan en luftrenare eller ordentlig ventilering vara en bra lösning. Om ni inte tillsammans kan komma fram till en lösning så kan du istället kontakta bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren. Om problemet påverkar din trivsel så bör bostadsrättsföreningen vidta nödvändiga åtgärder för att få bukt med problemet. 

 

Tobaksrök, matos och avfallslukt

Dålig lukt från grannen kan komma från en mängd saker. Kanske är det tobaksrök för att grannen röker under köksfläkten, matos från matlagning eller avfallslukt för att grannen förvarar sina soppåsar i hallen i flera dagar innan de slängs. Kanske är problemet att grannen alltid öppnar sitt köksfönster när hen lagar mat och då känner du lukten.

 

Tobaksrök och matos beror högst troligtvis på ett bristfälligt ventilationssystem. Kanske är friskluftsventilerna stängda, fläktarna felinstallerade eller så kan ventilationskanalerna vara otätade. Det är i så fall problem som fastighetsägaren måste ta kontroll över och se till så att de blir åtgärdade.

 

Dessa tråkiga lukter kan också komma från att isoleringen mellan lägenheterna är dålig. Kanske finns det sprickor i väggar och tak som gör att rök, os och fräna lukter sprider sig från lägenhet till lägenhet. Oavsett vad det är som kan vara problemet så bör det undersökas av fastighetsägaren för allas trivsel. 

 

Husdjur som luktar

Även husdjur kan bidra till att det sprids en dålig lukt från grannen. Kanske luktar det urin eller blöt hund, speciellt i trapphuset. Om grannen sköter djurhållningen ordentligt och tar hand om sina djur, så är det svårt att lösa problemet med den lukt som uppstår. Speciellt om det är tillåtet att ha husdjur i fastighetens lägenheter. 

 

Vad ska jag göra om det luktar i trapphuset eller inomhus?

Känner du att det luktar illa i trapphuset eller från grannen och funderar på vad du kan göra åt saken? Faktum är att det finns en hel del saker du kan göra för att åtgärda problemet. 

 

Till att börja med bör du försöka lösa problemet själv. Kanske räcker det med att vädra ut din bostad och öppna friskluftsventilerna och frånluftsdona. Om en klassisk städning och vädring inte räcker, så kan du testa att i tur och ordning: 

 

  1. Prata med grannen
  2. Prata med bostadsrättsföreningen
  3. Anmäl problemet till kommunens miljökontor

 

En första åtgärd kan vara att försöka prata med grannen vars lägenhet det kommer dålig lukt från. Kanske är det så att det räcker med städning eller vädring av bostaden. En andra åtgärd kan vara att ta kontakt med bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren för att få hjälp. Kanske är det ett större problem som har uppstått som måste åtgärdas av föreningen för att lukten ska försvinna. Passa på att fråga föreningen eller ägaren om det har utförts någon ventilationskontroll på sistone.

 

Om du inte får något gehör av ägaren så kan du istället eskalera problemet hos kommunens miljökontor eller miljöförvaltningen. De kan hjälpa dig om det handlar om dig lukt som sprider sig inomhus. De hjälper dig däremot inte om det rör sig om en granne som röker på balkongen eftersom det problemet inte rör själva bostaden.

 

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Om du upplever dålig lukt från grannen så är det naturligt att fundera på vad fastighetsägaren har för ansvar i situationen. Det vill säga, vad kan fastighetsägaren göra för att lukten ska minska eller försvinna helt.

 

Generellt har fastighetsägaren ett ansvar att utreda de klagomål som kommer in gällande skarpa lukter. Ägaren ska helt enkelt undersöka var lukterna kommer ifrån och vad som kan göras för att åtgärda dem. 

 

Fastighetsägaren ska till exempel regelbundet se till att en obligatorisk ventilationskoll utförs. På så vis kan man hitta brister i ventilationssystemet som underlättar för lukter att spridas. Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att täta sprickor som kan bidra till att dålig lukt sprids.

 

Ni i styrelsen på en bostadsrättsförening bör hålla det rent och fräscht i alla gemensamma utrymmen, inklusive trapphuset. Se till att utföra regelbunden trappstädning och missa inte några viktiga kontroller av ventilationen eller liknande. 

    Få kostnadsfri rådgivning


    Typ av tjänst