Laddar...

Undvik slarv med källsortering i din bostadsrättsförening

Undvik slarv med källsortering i din bostadsrättsförening

Undvik slarv med källsortering i din bostadsrättsförening

De flesta bostadsrättsföreningar har som mål att skapa en trevlig och välfungerande boendemiljö för alla föreningsmedlemmar. Genom att ta ut en låg månatlig avgift får de in pengar för att kunna sköta om byggnaden, utföra trappstädning och erbjuda en fungerande sophantering. Idag har det blivit allt vanligare med källsortering i bostadsrättsföreningar. Det ger många fördelar för både boende och styrelsemedlemmar.

 

Medan de boende enkelt kan sortera sina sopor och bidra till miljön, så får bostadsrättsföreningen en kostnadseffektiv sophantering med mindre sophämtningar. Genom att hjälpa alla föreningsmedlemmar att sortera sina sopor på ett enkelt och korrekt sätt kan källsorteringen snabbt bli en succé. 

 

Låt oss kika på vad som behövs för att hålla det rent och fräscht i alla soputrymmen samt vem som är ansvarig för att källsorteringen fungerar som den ska.

 

Erbjud källsortering i soprummet

Förr i tiden kunde många medlemmar i föreningar slänga sina soppåsar i ett sopnedkast ute i trapphuset. Idag ser det lite annorlunda ut och många är mycket noggranna med att sortera sina sopor för att bidra till miljön. 

 

Källsortering är en modern sophantering där avfall kan sorteras efter materialtyp. På så sätt kan mer avfall återvinnas vilket minskar belastningen på såväl miljön som avfall anläggningarna. Att erbjuda fastighetsnära källsortering i bostadsrättsföreningar bidrar till engagemang och miljöansvar. På så sätt kan alla medlemmar i föreningen dra sitt strå till stacken och börja sortera redan i hemmet.

 

En smidig källsortering kräver dock lite arbete. Tunnor ska märkas ut och boende ska lära sig vad som ska slängas i vilken tunna. Det finns inget krav på källsortering i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus, men det är en mycket uppskattad service. Men, vem är egentligen ansvarig för källsorteringen?

 

Vem är ansvarig för källsortering i bostadsrättsföreningar?

Det är viktigt med ett rent och fräscht soprum i flerbostadshus för att undvika och förebygga råttor och andra skadedjur. Det är därför viktigt att alla sopor placeras i sopkärl och att luckorna stängs ordentligt. 

 

Det är föreningens och medlemmarnas ansvar att se till att sophanteringen fungerar och sköts som den ska. Detsamma gäller även för städningen av såväl soputrymme som trapphus och andra gemensamma utrymmen. Det finns däremot inga regler för soprum och sophantering och inte heller några regler för hur soprummen ska vara utformat. 

 

Bostadsrättsföreningen måste tillhandahålla så kallade avfallshantering möjligheter för hushållssopor, det vill säga någonstans att slänga hushållssoporna på. Det finns däremot inget krav på att erbjuda källsortering. Många föreningar väljer dock att erbjuda viss källsortering i soprummet ändå. Det finns nämligen en rad fördelar med bostadsnära källsortering.

 

Om boenden kan sortera papper, plast och glas i soprummet så blir det ofta mindre sopor som kastats bland hushållssoporna. Det leder till att soptunnorna behöver tömmas mindre ofta, vilket ofta blir en ekonomisk vinst för föreningen. Dessutom bidrar det till ökad trivsel om medlemmarna i föreningen har möjlighet att sortera sina sopor. 

 

Fastighetsnära källsortering gör det enklare för medlemmarna i föreningen att vara miljövänliga och dessutom skapar det såväl medvetenhet som engagemang. 

 

Boende som slarvar med källsortering i bostadsrättsföreningar

Om någon slarvar med källsorteringen så blir alla påverkade. Hushållssoppor kan hamna i tunnan för plast och plasten kan hamna i tunnan för papper. Kanske finns det någon som inte orkar eller förstår sorteringen och därför väljer att slänga allt i en och samma tunna eller helt enkelt ställa soppåsen på golvet istället.

 

Det är styrelsens ansvar att ordna en fungerande sophantering. Styrelsen får dock inte gå igenom någons sopor för att hitta bevis på vem det är som slarvar. De får inte heller ställa berörda personer till svars.

 

Underlätta källsorteringen:

 • Exempel i skrift
 • Exempel med bilder
 • Tydliga instruktioner
 • Stora, rymliga sopkärl

 

Om det är någon som slarvar med källsorteringen i en bostadsrättsförening är det istället bättre att tydliggöra själva sorteringen och göra den så enkel som möjligt. Skriv ut tydliga instruktioner på hur källsorteringen ska gå till. Tejpa gärna upp exempel ovanför varje tunna på vad som får slängas i den. Såväl textexempel som bildexempel underlättar för de boende. På så sätt kan såväl vuxna som barn enkelt se vad som ska hamna i vilken tunna.

 

Uppmuntra medlemmar i föreningen att sortera soporna

Undersökningar visar att det är många som slarvar med källsorteringen, det är alltså inget unikt med just din bostadsrättsförening. Hela 32 procent beräknas slarva med att sortera sopor och det är vissa åldersgrupper som är mer benägna att slarva än andra.

 

För att uppmuntra till en väl fungerande källsortering i din bostadsrättsförening är det bra att tipsa om att ha sorteringslådor i bostaden. Det är nämligen enklast att sortera soporna direkt när de slängs snarare än i soprummet.

 

Ett modernt soprum för källsortering i bostadsrättsföreningar bör ha sopkärl för:

 • Hushållssopor
 • Plast
 • Tidningar
 • Metall
 • Glas
 • Batterier

 

Så håller ni i en bostadsrättsförening rent i soprummet

Om det är någon som slarvar med källsorteringen i din bostadsrättsförening är det extra viktigt att hålla det rent och fräscht i soprummet. Det gäller att ta till alla knep som finns för att undvika att smuts och skadedjur ansamlas. Ett rent och fräscht soprum sätter dessutom standarden för hur alla föreningsmedlemmar beter sig. 

 

Något som ofta ansamlas i soprum är bananflugor. Det är både frustrerande och störande med dessa små djur som flyger runt och dessutom bidrar de till en smutsig känsla i rummet. För att undvika att bananflugor ansamlas är det viktigt att alla soppåsar knyts ihop för att minska matspillet. Dessutom är det väsentligt med täta och stängda sopbehållare. Kom även ihåg att hålla soprummet torrt och välventilerat för att undvika olika sorters ohyra.

 

Det är viktigt att tunnorna med hushållssopor töms regelbundet för att undvika såväl skadedjur som ohyra. Soprummet och soptunnorna bör dessutom städas och rengöras regelbundet.

 

Om bananflugor är ett stort problem kan ni placera ut flugfällor. Fyll små skålar med lockande bete i form av frukt eller vinäger. Då samlas de i skålarna som ni sedan kan tömma.

 

Vi städar i din bostadsrättsförening

Ett rent och fräscht soprum ökar trivseln i bostadshuset och minskar risken för såväl skadedjur som dålig lukt. Förutom bra ventilation är det viktigt med regelbunden städning. 

 

Det är inte bara trapphuset och gemensamma lokaler som måste städas, utan även källare, tvättrum och soprum. Vi utför noggrann trappstädning i Stockholm med omnejd, men även städning av ovannämnda rum och utrymmen. På så sätt får ni nöjdare föreningsmedlemmar som trivs och frodas.

 

Med ett rent soprum minskar slarvet med källsortering i bostadsrättsföreningar. 

Genom att anlita en städfirma får ni därför många fler fördelar utöver själva städningen.

  Få kostnadsfri rådgivning


  Typ av tjänst